Web Fundación Diversidad

Catalunya representa el 33 % dels signants del Charter de la Diversitat

• S'aprecia una evolució cap a la paritat en representació entre els signants de Madrid, ja que només els hi separen dels de Barcelona 5 punts.

• 6 noves empreses se subscriuen als seus principi i 5 més renoven el seu compromís.

• Així mateix, 5 noves entitats reben el Certificat i Segell Alares ESR d'empresa Socialment Responsable amb la Plantilla.

Barcelona-. El compromís amb la diversitat dintre de les organitzacions és cada cop major a Catalunya. Després d'un any de creixement, només li separen 5 punts de la Comunitat de Madrid, alhora que a la resta de comunitats autònomes obté cada vegada una major representació.

Aquest compromís per part de les empreses catalanes ha quedat reflectit durant la jornada organitzada per Fundación Diversidad a la seu de Barcelona Activa.

Amb un ple total de la sala, la Sra. Emília Pallàs, Directora Executiva de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat de Barcelona Activa, ha donat la benvinguda destacant que la capacitat de fer créixer les empreses depèn del seu capital humà i de la seva diversitat. La societat és diversa, però homogènia en drets, ha matisat.

Seguidament, el Sr. Avi Mashiah, Coach, a través de la seva experiència personal, ha transmès als assistents la importància de realitzar anàlisis més conceptuals i poder així allunyar-nos de les etiquetes.

El Sr. Santos Fèlix, Responsable del Grup LGBTI d'UGT Catalunya, ha posat de relleu que la realitat legislativa i empresarial no sempre va acompanyada de la societat.

A més, ha exposat que prenent com a referència la legislació referent al col·lectiu LGTBI a Espanya la igualtat és del 67%, segons un estudi de la Comissió Europea.

 

Crece el compromiso de las empresas de Cataluña con el Charter de la Diversidad

Durant la jornada, 6 noves empreses s'han subscrit als principis del Charter de la Diversitat: Areas, Boehringer Ingelheim Espanya, Johnson Controls PS, Kantar Group, Pepsico i Urbaser han estat les entitats que han signat el seu compromís públicament.

Alhora, Activa Mutua 2008, Allianz, Asepeyo, Henkel Ibérica y Schneider Electric Espanya han renovat el seu compromís.

Seguidament, s'ha procedit al Lliurament dels Certificats i Segells Alares ESR. 

La Sra. Rosa Maria Dumenjó, Patrona de Fundación Diversidad, ha manifestat que en matèria de relacions laborals el més important és cuidar la diversitat i el benestar de la plantilla, la qual cosa està fortament impulsada per Fundación Alares i Fundación Diversidad, i així es materialitza amb el certificat ESR.

Aquest certificat s'otorga a les empreses per posar a disposició dels seus empleats i /o clients serveis que tenen com a finalitat fer possible la conciliació personal y laboral.

Les 5 empreses, localitzades a Catalunya, que l'han rebut han estat han estat: Air Products i Carburos Metálicos, Leitat, W.L Gore i Asociados, i Viforpharma.

La jornada ha continuat amb la participació de la Sra. Stella Mally, Sòcia de Women's Economy Europe, qui ha exposat que el 50% de les dones que accedeixen als consells de les empreses cotitzades a Alemanya o EEUU se'n va abans que finalitzi el període del seu mandat.

La Sra. Maravillas Rojo, Patrona de Fundación Diversidad, ha estat l'encarregada de concloure l'acte, posant de relleu que la diversitat és una font de riquesa i com la gestionem dependrà del moment, l'empresa i la societat.

 


 

Per a més informació:

Sara Carreño
Responsable de Comunicació de Fundación Diversidad.
91 275 05 55
[email protected]
www.fundaciondiversidad.org

Sobre Fundación Diversidad 

FUNDACIÓN DIVERSIDAD: con CIF: G-85639441, domicilio en Paseo de la Castellana, número 126, Madrid, e inscrita en el Registro de Fundaciones, Política Social y Deporte, con el no 28/1554. Política de Privacidad